HD-Sp2
HD-Sp2-1
HD-Sp2-2
HD-Sp2-3
HD-Sp2-4
HD-Sp2-5
HD-Sp2-6
HD-Sp2-7
HD-Sp2-8
HD-Sp2-9
HD-Sp2-10
HD-Sp2-11
HD-Sp2-12
หัวเว็บ-สมุทร
PlayPause
previous arrow
next arrow

กม.

ตสน.

พค.

กง.

ICT

สารคดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

1
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1
นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
previous arrow
next arrow

ทำความรู้จักกับ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

SP2 Cyber Security Model

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในระยะ ๕ ปีแรกของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โอกาสนี้ นางกฤติยาได้อภิปรายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ ในระยะที ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้านสัมฤทธิผลการบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) จากนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ปฏิทินภารกิจ

ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เรียนดีมีความสุข

นโยบาย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0001
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0002
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0003
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0004
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0005
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0006
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0007
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0008
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0009
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0010
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0011
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0012
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0013
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0014
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0015
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0016
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0017
previous arrow
next arrow

ประกาศเน้นย้ำการดำเนินมาตรการต้านการทุจริตของสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ (Thai) (English)

ความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/คุณครู

Gold Black Modern Dinner Awards Night Instagram Post
ITA Online
KRS
PMQA
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สภานักเรียน
สภานักเรียน
สภานักเรียน
previous arrow
next arrow

นโยบายขับเคลื่อนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน v.3
พายุฤดูร้อน
อัคคีภัย
p4
1 พนันบอล 02
HRMS
1 พนันบอล 01
896459
NO-GiftPolicy
previous arrow
next arrow

ความสำเร็จของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

ครุสดุดี
ลูกเสือ
IMG_1348
previous arrow
next arrow

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

88770
88771
88772
88773
88774
88775
S__291463180
S__32194597
762861
255815
255814
S__94175252
S__94175254
S__94175255
S__94175256
S__94175257
photo-output สำเนา
photo-output
08
09
10
15
16
photo-output 2
photo-output 3
photo-output 4
photo-output 5
photo-output 6
photo-output 7
photo-output 8
photo-output 9
photo-output 10
photo-output 11
photo-output 12
photo-output 13
photo-output 14
photo-output 15
previous arrow
next arrow

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศทางราชการ

20 พ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
15 พ.ย. 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
9 พ.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
8 พ.ย. 2566 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ที่ ๓๘๖/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 พ.ย. 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
จำนวนผู้เข้าชม