website สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รวมใจภักดิ์

กม.

ตสน.

พค.

กง.

ICT

สารคดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

1
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1
นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1
นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
previous arrow
next arrow

ทำความรู้จักกับ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ประมวลภาพมหกรรมกีฬา สามบางเกมส์ ๒๕๖๗

SP2 Cyber Security Model

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในระยะ ๕ ปีแรกของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โอกาสนี้ นางกฤติยาได้อภิปรายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ ในระยะที ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ปฏิทินภารกิจ

ประชาสัมพันธ์จาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเข-min
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้
๑๐ เรียงความพระเทพฯ-min
ผลการสอบ ONET-min
ขรพ.ดีเด่น ผอ.กฤติยา
จำนวนผู้สมัครคัดเลือกศึกษานิเทศก์ - ประจำ
แสดงความยินดีท่านสุรินทร์
แสดงความยินดีท่านธนุ
อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
previous arrow
next arrow

สรุปโครงการปี ๒๕๖๖

Slide-แผน 67-2_page-0021
Slide-แผน 67-2_page-0022
Slide-แผน 67-2_page-0023
Slide-แผน 67-2_page-0024
Slide-แผน 67-2_page-0025
Slide-แผน 67-2_page-0026
Slide-แผน 67-2_page-0027
Slide-แผน 67-2_page-0028
Slide-แผน 67-2_page-0029
Slide-แผน 67-2_page-0030
Slide-แผน 67-2_page-0031
Slide-แผน 67-2_page-0032
Slide-แผน 67-2_page-0033
Slide-แผน 67-2_page-0034
Slide-แผน 67-2_page-0035
Slide-แผน 67-2_page-0036
Slide-แผน 67-2_page-0037
Slide-แผน 67-2_page-0038
Slide-แผน 67-2_page-0039
Slide-แผน 67-2_page-0040
Slide-แผน 67-2_page-0041
Slide-แผน 67-2_page-0042
Slide-แผน 67-2_page-0043
Slide-แผน 67-2_page-0044
Slide-แผน 67-2_page-0045
Slide-แผน 67-2_page-0046
Slide-แผน 67-2_page-0047
Slide-แผน 67-2_page-0048
Slide-แผน 67-2_page-0049
Slide-แผน 67-2_page-0050
Slide-แผน 67-2_page-0051
Slide-แผน 67-2_page-0052
Slide-แผน 67-2_page-0053
Slide-แผน 67-2_page-0054
Slide-แผน 67-2_page-0055
Slide-แผน 67-2_page-0056
Slide-แผน 67-2_page-0057
previous arrow
next arrow

นโยบาย สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0001
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0002
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0003
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0004
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0005
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0006
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0007
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0008
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0009
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0010
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0011
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0012
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0013
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0014
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0015
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0016
MOU สพป.สป.๒ ปีงบ๒๕๖๗_page-0017
previous arrow
next arrow

ประกาศเน้นย้ำการดำเนินมาตรการต้านการทุจริตของสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ (Thai) (English)

ลงทะเบียนสัมมนาโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียนประจำปี ๒๕๖๗ โดย การไฟฟ้านครหลวง

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT - Reading Literacy) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ คลิก

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้านสัมฤทธิผลการบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) จากนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/คุณครู

Slide
หนังสือเล่มเล็ก
Gold Black Modern Dinner Awards Night Instagram Post
ITA Online
KRS
PMQA
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สภานักเรียน
สภานักเรียน
สภานักเรียน
previous arrow
next arrow

นโยบายขับเคลื่อนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน v.3
พายุฤดูร้อน
อัคคีภัย
p4
1 พนันบอล 02
HRMS
1 พนันบอล 01
896459
NO-GiftPolicy
previous arrow
next arrow

ความสำเร็จของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

cover2 (2)
ครุสดุดี
ผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเด่น (1)
พิพิธภัณฑ์ครุฑ
dailymirror awards
อภิปราย
previous arrow
next arrow

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

207132-min
อนุบาลชุมชนบางบ่อ 1-min
อนุบาลชุมชนบางบ่อ 2-min
อนุบาลชุมชนบางบ่อ 3-min
ธนสิทธิ์อนุสรณ์-min
วัดบางพลีใหญ่ใน-min
S__27091023-min
S__27091019-min
S__27091020_0-min
S__27091022_0-min
previous arrow
next arrow

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศทางราชการ

10 เม.ย. 2567 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
10 เม.ย. 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑
3 เม.ย. 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
3 เม.ย. 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
2 เม.ย. 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง ประกาศผลกิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม