HD-Sp2
HD-Sp2-1
HD-Sp2-2
HD-Sp2-3
HD-Sp2-4
HD-Sp2-5
HD-Sp2-6
HD-Sp2-7
HD-Sp2-8
HD-Sp2-9
HD-Sp2-10
HD-Sp2-11
HD-Sp2-12
หัวเว็บ-สมุทร
PlayPause
previous arrow
next arrow

กม.

ตสน.

พค.

กง.

ICT

สารคดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

1
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1
นางวันทิวา มูลสาร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1
นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
previous arrow
next arrow

ปฏิทินภารกิจ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ในระยะ ๕ ปีแรกของแผน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โอกาสนี้ นางกฤติยาได้อภิปรายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ ในระยะที ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) เอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารการศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๖ ด้านสัมฤทธิผลการบริหารจัดการศึกษายอดเยี่ยม สมาคมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประเทศไทย) จากนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

ประกาศเน้นย้ำการดำเนินมาตรการต้านการทุจริตของสพป.สมุทรปราการ เขต ๒ (Thai) (English)

ทำความรู้จักกับ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน/คุณครู

Gold Black Modern Dinner Awards Night Instagram Post
ITA Online
KRS
PMQA
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สภานักเรียน
สภานักเรียน
สภานักเรียน
previous arrow
next arrow

นโยบายขับเคลื่อนการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน v.3
พายุฤดูร้อน
อัคคีภัย
p4
1 พนันบอล 02
HRMS
1 พนันบอล 01
896459
NO-GiftPolicy
previous arrow
next arrow

ความสำเร็จของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

ครุสดุดี
ลูกเสือ
IMG_1348
previous arrow
next arrow

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

88770
88771
88772
88773
88774
88775
S__291463180
S__32194597
762861
255815
255814
S__94175252
S__94175254
S__94175255
S__94175256
S__94175257
photo-output สำเนา
photo-output
08
09
10
15
16
photo-output 2
photo-output 3
photo-output 4
photo-output 5
photo-output 6
photo-output 7
photo-output 8
photo-output 9
photo-output 10
photo-output 11
photo-output 12
photo-output 13
photo-output 14
photo-output 15
previous arrow
next arrow

ภาพข่าวกิจกรรม

ประกาศทางราชการ

12 ก.ย. 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
7 ก.ย. 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ก.ย. 2566 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
23 ส.ค. 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒
23 ส.ค. 2566 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ก.ย. 2566 ขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ สมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอง ๒๐ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. “๒ ทศวรรษ ครอบครัวครู เราดูแล”
20 ก.ย. 2566 ขอเชิญชวนข้าราชการครูและอาจารย์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สมัครทุนการศึกษา SEAMEO RELC ประจำปี 2567 (ทุนเต็มจำนวน) เพื่อศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
20 ก.ย. 2566 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคลเข้ารับประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”
31 ส.ค. 2566 ขอเชิญชวนสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
28 ส.ค. 2566 ขอเชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๗
จำนวนผู้เข้าชม