แบ่งมอบภารกิจของผู้บริหาร สป2

ผู้บริหาร สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่มภายใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2