ติดต่อ ยื่นคำขออิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางติดต่อ/ยื่นติดต่อราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ทาง e-mail)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

 

เข้า e-mail ส่วนต้วของท่าน

  A: ดำเนินการส่ง e-mail ตามปกติ หรือตามแนวทางดังนี้

  • เลือกเมนู “เขียน”
  • ที่เมนูถึง ระบะเมล์   “sarabun04150@obecmail.obec.go.th
  • ระบุชื่อเรื่องที่ต้องการติดต่อ
  • แนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
  • กด “ส่ง”

  B: รอประสานกลับ (หากเกิน 2 วันกรุณาโทรกลับ 0-2330-0141-4)

 

คลิกเพื่อเข้า Mail ของท่าน

https://mail.google.com/

ขอบคุณครับ