เผยแพร่งานวิจัย ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้กระบวนการ SOCIETY MORAL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒