ขอเชิญชวนร่วมสมัครเป็นครูอาสาสมัคร โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการคัดเลือกข้าราชการครู เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังแนบ