แจ้งความประสงค์ขอฝึกงาน/ฝึกทักษะการบริหาร ของนักเรียน นักศึกษากับ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

  • ต้องทราบ : การแจ้งความประสงค์ฯ “จำเป็นต้องระบุ e-mail ของท่าน” เพื่อการกรอกข้อมูลและการแนบเอกสารที่จำเป็นผ่านระบบ google form

         เช่น หนังสือขอเข้าฝึกทักษะ/ฝึกงานจากสถาบันการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่

        โดยศึกษาขัันตอนดังภาพ และคลิกที่ “ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

        ด้านล่าง…

 

คลิก  >>>> ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ (ระบุเมล์ของท่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

โทร. 0-2330-0141-4

ขอบคุณครับ