ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 8 รายการ ของโรงเรียนคลองบางแก้ว

ประกาศขายอาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 8 รายการ ของโรงเรียนคลองบางแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดูสถานที่ขอรับรายละเอียดได้ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 และประกาศขายทอดตลาดในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

(คลองบางแก้ว) ดาวโหลดเอกสาร