รายงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สร้างสรรค์คนดี ด้วยการนิเทศแบบ SPIDER Model

รายงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สร้างสรรค์คนดี ด้วยการนิเทศแบบ SPIDER Model

……คลิกที่ลิงค์ >>>    รายงานนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model