การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566

[pdfjs-viewer url=”http://samut2.spn2.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-รวมเล่ม-2.pdf” attachment_id=”14640″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]