ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ข้อตกลงการแสดงความคิดเห็น

  1. ห้ามพาดพิงหรือเสนอแนะเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
  2. ห้ามมีเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย คำด่า ข้อความลามกอนาจาร ข้อความที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม
  3. ห้ามพาดพิงหรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร
  4. กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหน่วยงานจะ ข้อมูลนี้ในการติดต่อท่าน
  5. หากท่านร้องเรียนผ่านช่องทางนี้จะดำเนินการตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 คำแนะนำ

การติดต่อสอบถาม / ชมเชย / เสนอแนะ / ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

  • 1.ต้องกรอกข้อมูล ชื่อ – สกุล อีเมล์ (e-mail) และหัวข้อเรื่อง
  • 2.ระบุ ที่อยู่ โทรศัพท์ของผู้ส่ง ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจนต่อท้ายข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
  • 3.สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
  • 4.กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ หน่วยงานอาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการใช้แล้ว

<ยอมรับเงื่อนไข>  <ออก>

@sweauy..