การขอส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบผ่านระบบ E-FORM

ติดต่อขอรับหนังสือส่งต่อนักเรียนเข้ารับการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

คลิก (ระบุเมล์ของท่าน)
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ การขอส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบผ่านระบบ E-FORM
[pdfjs-viewer url=”http://samut2.spn2.go.th/wp-content/uploads/2023/10/ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ-การขอส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ.pdf” attachment_id=”17726″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]
แบบฟอร์มขออนุญาตเรียนต่อ สกร.
[pdfjs-viewer url=”http://samut2.spn2.go.th/wp-content/uploads/2023/10/แบบฟอร์มขออนุญาตเรียนต่อ-สกร.pdf” attachment_id=”17727″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]