ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครู แบบ สปช.303/28 ขนาด 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsamut2.spn2.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2FDocument-6.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]