สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดลาดหวาย และโรงเรียนวัดเสาธงนอก

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนอาคารประกอบโรงเรียนวัดลาดหวาย และโรงเรียนวัดเสาธงนอกรวม 5 รายการ สนใจดูสถานที่ระหว่าง 28 มกราคม 2565 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาราชการ และขายทอดตลาดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

รายละเอียดที่นี่…..เอกสารประกอบการขายทอดตลาดโรงเรียนวัดลาดหวาย และโรงเรียนวัดเสาธงนอก