โรงเรียนพรหมพิกุลทอง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา