กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ รับสมัครเด็กเข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ รับสมัครเด็กเข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022. ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2565 เพื่อให้เด็กแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ส่งเสริมการสร้างสัมพันธไมตรีและสันติภาพระหว่างประเทศ สนใจสอบถามได้ที่ 0-2253-9115 ในวันเวลาราชการ