ด่วน + การเตรียมตัวสอบบรรจุ “ครู ผช.” สพฐ. 5-6 ก.พ.65 สถานที่สอบโรงเรียนบางพลีราชบำรุง

+ การเตรียมตัวสอบบรรจุ “ครู ผช.” สพฐ. สถานที่สอบโรงเรียนบางพลีราชบำรุง