กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2567 )

เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี (นาฏศิลป์) ณ​ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี (นาฏศิลป์) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) โดยมีนายฐานุพงศ์ พุฒวิชัยดิษฐ์ ผอ.โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ณ​ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) โดยมีนายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ​ โรงเรียนวัดสลุด
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนวัดสลุด โดยมีนางสาวอัจฉริยาพร ศักดิ์บุตรีตระกูล ผอ.โรงเรียนวัดสลุด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
เปิดสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ​ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน โดยมีนายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ ๒ เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นายเสริมชัย เลิศศักดิ์พณิชย์ ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมี นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นพยาน ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นโรงเรียนที่เสนอของบประมาณ โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ และ นายแอนดี สาแมง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ” ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
วัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที่นั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนคลองสะบัดจาก
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนคลองสะบัดจาก เพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากการวัดพื้นที่ พบว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว นางสาวมณีรัตน์ มหาสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนคลองสะบัดจาก และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เข้าทำการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นายสุชาติ ศรีหานารถ ผอ.โรงเรียนวัดบางบ่อ และ นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าทำการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา นายพจน ทาหนองบัว ผอ.โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม เพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ตำบล คลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รับรายงานตัวครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (วิชาเอกปฐมวัย) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ตรวจสอบสภาพห้องส้วมและโดมอเนกประสงค์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาววิไลวรรณ แก้วสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม เพื่อตรวจสอบสภาพห้องส้วมและโดมอเนกประสงค์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยเห็นควรปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความมั่นคงสวยงาม มีสภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในขั้นตอนต่อไป นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวนภัสกร หนูบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ