ขอเชิญร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๗