การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒