ข้อมูลผู้บริหาร

นางกฤติยา โพธิ์เสนา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

 

 

นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒