ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

 

1/3 หมู่ 8 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2330-0141-4
หมายเลขโทรสาร : 0-2330-0141-4 ต่อ 18
e-mail : sppower635@gmail.com

**********************************************************************
>>หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายใน<<
หมายเลขโทรศัพท์บุคลากรสำนักงานเขตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนในสังกัด

**********************************************************************

แผนที่เส้นทางสำนักงานเขต

**********************************************************************