พิธีเปิดการอบรมทดแทนการทำโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ สำหรับเด็กปฐมวัย (กลุ่มบางพลีและบางเสาธง)

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทดแทนการทำโครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ สำหรับเด็กปฐมวัย (กลุ่มบางพลีและบางเสาธง) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒