เข้ารับมอบสิ่งของจากโครงการ “หรีดส่งต่อ” วัดบางพลีใหญ่กลาง

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง) พร้อมด้วยครอบครัวของ คุณพ่อทุเรียน สนจุ้ย มอบ พัดลม จักรยาน และเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้แก่ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ตามโครงการหรีดส่งต่อของวัดบางพลีใหญ่กลาง ซึ่งสนับสนุนการใช้หรีดที่เป็นประโยชน์ เช่น ชุดนักเรียน ข้าวสาร และส่งต่อให้กับโรงเรียน นักเรียนที่ขาดแคลนยากจน เพื่อเป็นกุศลต่อผู้วายชนม์ต่อไป ในโอกาสนี้ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล และรับมอบของจากทางวัด