ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) และโรงเรียนเทวะคลองตรง

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) และโรงเรียนเทวะคลองตรง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร)
โรงเรียนเทวะคลองตรง