ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง