พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และ โครงการพาน้องกลับมาเรียน

14 มีนาคม 2566

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน และ โครงการพาน้องกลับมาเรียน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2