ประชุมงาน “สมโภช ๒๐๐ ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุม งาน “สมโภช ๒๐๐ ปี วัดบางพลีใหญ่กลาง” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒