ด่วน!! สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นคำร้องประจำปี 1-15 ก.ค.2565

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fsamut2.spn2.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2F1594%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]