เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้งานแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมั ครอบคลุม ประเภทเนื้อหามากที่สุด

เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้งานแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้สุดทันสมัย ครอบคลุม ประเภทเนื้อหามากที่สุด

ที่ https://Contentcenter.obec.go.th

ที่ https://Contentcenter.obec.go.th