โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ในได้จัด สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบเข้าระดับชั้นอนุบาล ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร MEP