กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 (วันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 )

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ และได้ทำการต้อนรับ นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง ที่บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล./๕๗-ข ในเขตแผ่นดินไหว ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล./๕๗-ข ในเขตแผ่นดินไหว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินการบริหารสัญญา ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จากการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
บรรจุและแต่งตั้ง พร้อมมอบโอวาทแก่ครูผู้ช่วย
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานและมอบโอวาทในหัวข้อ “เรียนดีมีความสุข จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน ๑๘ ราย นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นายภาณุ เลิศปัญญาชน นิติกรปฏิบัติการ ได้ร่วมมอบความรู้เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพครู และกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง นางสาวผกาพร ศาลาศัย รองผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม
เข้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้บุคลากรจาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป