ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

 

– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปี 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
– รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562