การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอนุบาลนีโอชายด์หนูน้อย ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก