การประชุมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒