การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบางบ่อ ๑

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบางบ่อ ๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก