การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางวันทิวา มูลสาร รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เด็กหญิง ณัชชา เกียรติศรีฟุ้ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก