การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบางพลี ๒ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางวันทิวา มูลสาร รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบางพลี ๒ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองบางน้ำจืด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก