ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖