ขอเชิญหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ ศธ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๖