เข้านมัสการพระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน เมตตาให้ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางวันทิวา มูลสาร รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้านมัสการ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-Jmj-xYJ5P3cy9LRUjtbg6gjD_NgFqzs?usp=share_link