ประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางวันทิวา มูลสาร รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษา การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
รูปภาพเพิ่มเติม คลิก