ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖​ ตาม ๔ พันธกิจหลักของ สพฐ. ณ โรงเรียนคลองปลัดเปรียง ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้นางกฤติยาได้เชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก