ร่วมการอบรม หัวข้อ กระบวนการดำเนินการทางวินัย

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หัวข้อ กระบวนการดำเนินการทางวินัย ณ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้นางกฤติยาได้เน้นย้ำ ๔ พันธกิจหลักของสพฐ. และเชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย

ภาพเพิ่มเติม คลิก