ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่าน – เขียน

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน ด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคกระบวนการนวัตกรรมสื่อผสมเพื่อส่งเสริมทักษะ แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้นางกฤติยาได้เน้นย้ำ ๔ พันธกิจหลักของสพฐ. และเชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก