ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี ‘บ้านในฝัน’ ชิงทุนการศึกษากว่า ๓๐ รางวัล รวมมูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท