ขอเชิญร่วมโครงการวาดภาพระบายสีเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “สังฆบิดร” ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก